Coaching

“Het grootste geschenk dat ik kan geven is
de ander te zien, te horen, te begrijpen.
Wanneer dat gebeurt, voel ik
dat er contact is gelegd”.

Wanneer ons dingen overkomen en we keuzes willen maken, is het belangrijk tijd te nemen om bij ons zelf stil te staan, te onderzoeken wat we echt willen en wat ons bezielt. Door verantwoordelijkheid te nemen als individu kunnen we gebeurtenissen gebruiken als kans om onszelf te ontwikkelen. Als coach en cliënt werken wij intensief samen op basis van eigen mogelijkheden en kracht.