Een scheiding, een heftige gebeurtenis…

Een cliënt vertelt haar verhaal:

Het leven loopt niet altijd zoals je verwacht en graag zou willen. Dat gebeurt ook op het moment als je partner en jij beslissen om uit elkaar te gaan. Je inmiddels ex-partner en jullie kinderen maken een heftige periode door. Je bent gekwetst en alles maakt je onzeker. Ook al sta je achter je beslissing om niet verder met elkaar te gaan. je moet weer helemaal alleen verder voor je gevoel.

De kinderen zijn ook in gevecht met zichzelf omdat ze de spanningen hebben gevoeld in de afgelopen tijd tussen jou en je ex-partner. Zij hebben ook een heftige tijd moeten doorstaan. Zij willen niet hoeven te kiezen.

Als de communicatie tussen jou en je ex tijdens de relatie al niet goed was, moet je nu ook niet verwachten dat alles makkelijk bespreekbaar is. Dus leek mediation voor mij de beste oplossing omdat een onafhankelijk persoon hier blanco tegenaan kijkt. Een persoon die beide partijen kan informeren over hoe met elkaar te communiceren en altijd in acht houdt wat het beste is voor de kinderen.

Je gaat in mediation omdat je het niet eens wordt over de omgangsregeling, alimentatie, vakantieregeling of dat je het belangrijk vindt om beter met elkaar te kunnen communiceren.

De reden voor mij was dat we op een lijn moesten komen op meerdere punten en communicatie was ons zwakste punt in onze relatie. Het bleek al snel dat wij in een verschillende fase van rouw zaten: de ene was al aan het afsluiten van een heftige tijd en de andere zat er nog volop in. Wij dachten als ouders volkomen anders over wat het beste was voor de kinderen.

Het is moeilijk als beide partijen zich machteloos voelen in dit proces omdat de ene verder wil en de ander blijft steken in zijn ingenomen standpunten.

Ik adviseer iedereen ongeacht de zwaarte en de reden van de scheiding om in mediation te gaan. Elke scheiding brengt sporen met zich mee, maar zeker ook veel vragen. Misschien niet direct, maar wel een poos daarna. Probeer altijd in gesprek te blijven en eerlijk en respectvol met elkaar te blijven communiceren. Het is niet altijd makkelijk, maar een mediator zet je soms ook even op scherp. Deze persoon ziet twee volwassen mensen zitten die vol emotie, boosheid en frustratie een gesprek proberen te voeren. Deze persoon laat je inzien dat sommige dingen niet altijd zijn zoals jij denkt. Deze persoon geeft je handvaten voor de toekomst samen als ouder.

Als ik terugkijk en mezelf zou vragen hoe ik het anders had kunnen doen, dan was ik al begonnen om in de relatie meer te praten met elkaar. Elkaar in te laten zien waarom je voor elkaar gekozen had.

Niet altijd van het negatieve uit te gaan, maar zeker ook gekeken hoe het komt als je in een bepaalde fase in de relatie zit waardoor je eigenlijk elkaar aan het verliezen bent.

Daarom adviseer ik altijd mediation. Al is het in de beginfase van een eventuele scheiding of al is het in de fase naar het rouwen. Er komt een moment dat het fijn is dat je ondersteuning krijgt in deze heftige gebeurtenis van je leven.

CommunicatieCafé afspraken:

 • Luister met respect
 • Nieuwsgierigheid: kies voor begrijpen boven overtuigen
 • Diversiteit: verwelkom onderlinge verschillen
 • Beknoptheid: ga voor eerlijkheid en diepgang, maar hou het kort
 • Helderheid: maak zichtbaar wat in je omgaat

Proces

 1. Verzamel ca. 8 mensen, kies een thema, neem tijd (circa 1,5 uur)
 2. De gastvrouw/-heer legt de afspraken en het proces uit
 3. Ronde 1: neem om de beurt de praatstok en spreek kort over het thema, zonder op de anderen te reageren
 4. Ronde 2: de praatstok gaat nogmaals rond, verdiep je eigen woorden of zeg wat er nu in je opkomt
 5. Dialoog: open gesprek, eventueel rond een leidende vraag; gebruik praatstok als er sprake is van dominantie of gebrek aan focus
 6. Laatste ronde: met praatstok zeg je wat betekenisvol was voor jou

Wat

Het Communicatiecafé is een dialoog; een open gesprek met 5-8 personen over een onderwerp dat belangrijk is voor jou en de andere deelnemers.

Het is gericht op verheldering en begrip. In een CommunicatieCafé worden geen debatten gevoerd om je ‘punt te maken’, anderen te overtuigen of je gelijk te bevechten. Wel worden deelnemers uitgenodigd om eerlijk te zijn over wat er in hen omgaat en tegelijk in verbinding te zijn met de anderen. De manier van kijken, praten en luisteren is gebaseerd op Geweldloze Communicatie (www.cnvc.org).

Het CommunicatieCafé komt oorspronkelijk uit de VS en is onderdeel van een wereldwijd netwerk van initiatieven gericht op ontmoeting, onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, delen van kennis en bouwen aan een wereld die werkt voor iedereen, zie bijvoorbeeld: www.theworldcafe.com en www.nederlandindialoog.nl

Wie

Voor mensen die eerlijk en respectvol gesprekken willen voeren over wat zij belangrijk vinden, volgens de afspraken en het proces van het CommunicatieCafé.

Diversiteit verrijkt ons inzicht.

Een CommunicatieCafé is heel geschikt om te doen met mensen die niet vanzelfsprekend met elkaar aan tafel zitten, met uiteenslopende achtergrond, leeftijd en ervaring.

Hoe

Onderzoek toont aan dat wij ons leven vormgeven door gesprekken die ertoe doen. Dat vraagt om kwaliteit van het contant. Het CommunicatieCafé. Afspraken scheppen de voorwaarden voor contact van betekenis, door focus en verdieping.