Mediation

Bemiddeling lost problemen op

Conflicten
Wie een conflict heeft wil daar zo snel mogelijk van af. Juridische gevechten bij de rechter kosten veel tijd, geld en energie. Bovendien is er bij een vonnis altijd een verliezer. Daarom heeft de vorm van conflictoplossing met twee winnaars de voorkeur: mediation.

Mediation: wat het is
Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict. Vrijwel ieder conflict heeft een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Maar vaak wordt die niet gezien door de heftige emoties en het volharden in standpunten. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. Deze neemt geen standpunt in maar helpt de partijen een eigen oplossing te vinden. Een van de voordelen is dat de relatie niet onnodig beschadigd wordt of dat men op een nette manier uit elkaar gaat. Dan kunnen alle betrokkenen tevreden zijn.

Hoe werkt het
De twee belangrijkste uitgangspunten zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding van wat besproken wordt. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst: de afspraak om te proberen het conflict met mediation op te lossen en de gedrags- en spelregels daarbij. Het eigenlijke proces start met verheldering van het conflict door de deelnemers. De mediator stimuleert tot luisteren en begrip door vragen te stellen. Alle deelnemers komen aan bod en er wordt gestreefd naar evenwicht in het gesprek. Er is aandacht voor emoties en voor belangen. De partijen bepalen door onderhandelen zelf de uitkomst, de mediator legt deze niet op.

Het resultaat wordt in een vaststellingsovereenkomst opgenomen Na enige tijd wordt het behaalde resultaat geëvalueerd.