Arbeidsconflicten: 10 veel gestelde vragen – Mediation

 1. Is mediation de enige oplossing bij arbeidsconflicten?
  Nee, arbeidsconflicten kunnen op vele manieren worden opgelost: individuele begeleiding of bemiddeling door bedrijfsarts, psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werk, A&O interventie, loopbaantraject, juridische stappen. De weg van mediation wordt gekozen wanneer vertrouwelijkheid en neutraliteit gegarandeerd meoten worden. Men moet zelf het conflict willen oplossen, dan is mediation bijna altijd mogelijk.
 2. Hakt de mediator knopen door als de partijen dat niet zelf doen?
  Nee, de partijen beslissen zelf over hun oplossing, de mediator faciliteert. De partijen zullen zelf knopen moeten doorhakken. Alleen dan zal men zich aan de gemaakte afspraken willen houden.
 3. Krijgen beide partijen vooraf de gelegenheid de mediator hun visie te geven?
  Dit is mogelijk wanneer er sprake is van grote weerstanden of ter kennismaking. De neutraliteit van de mediator wordt beter gewaarborgd wanneer de partijen direct samenkomen.
 4. Is men er in één gesprek uit?
  Soms. Ervaring leert dat bij arbeidsconflicten gemiddeld 3 gesprekken van twee uur nodig zijn. Totaal 10 tot 12 uur, inclusief verslaglegging.
 5. Is mediation gericht op verzoening van de partijen?
  Nee, de oplossing staat tevoren niet vast, tenzij men een “dubbele agenda” heeft. Het resultaat kan zijn herstel en verbetering van de relatie, maar men kan ook tot het inzicht komen niet meer samen te willen werken. Men maakt dan afspraken hoe men op een acceptabele wijze de arbeidsrelatie beëindigt.
 6. Is de mediator een specialist op het betreffende vakgebied?
  Dit is niet noodzakelijk, soms wel handig. Wanneer er specialistische kennis nodig is, kan een adviseur op dat gebied worden betrokken bij de gesprekken, bijvoorbeeld advocaat, accountant, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige.
 7. Wordt er teruggekoppeld naar diegene die de kosten vergoedt, maar niet deelneemt?
  De opdrachtgever wil het liefst weten wat er is besproken, maar dit druist in tegen de vertrouwelijkheid die is afgesproken. Alleen over de procedure en de eindafspraken kan worden teruggekoppeld. Hoogstens kan tussentijds en na overleg gemeld worden hoe het gaat.
 8. Kunnen eisen over de te maken afspraken vooraf worden ingediend?
  Nee, de neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator laten dat niet toe. Een onvoorwaardelijk vertrouwen in de mediator is een vereiste om een goed resultaat te bereiken.
 9. Laat de mediator merken dat één der partijen gelijk heeft?
  Nee, de neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator laten dat niet toe. Een onvoorwaardelijk vertrouwen in de mediator is een vereiste om een goed resultaat te bereiken.
 10. Is er na een geslaagde mediation geen vuiltje meer aan de lucht?
  Wanneer de afspraken goed tot stand zijn gekomen is duurzaamheid te verwachten. Tijdsdruk en kosten kunnen de kwaliteit van de afspraken echter aantasten. Dan blijkt dat men later toch niet akkoord kan gaan of dat toch niet alles is gezegd.