De Mediator

Onafhankelijkheid en neutraliteit zijn de belangrijkste eigenschappen van de mediator. Hij of zij is getraind in het begeleiden van onderhandelingsprocessen. De  Mediationfederatie Nederland (MfN) beheert een register van mediators die voldoen aan de door de MfN gestelde eisen.

De opleidingen zijn gevolgd aan erkende instituten. Zo wordt de benodigde kwaliteit gewaarborgd. We werken volgens gedragsregels en reglementen van de MfN waaronder klacht-  en tuchtrecht. Soms werken twee mediators samen, teammediation. Zonodig kan een deskundige erbij betrokken worden. Partijen kunnen zelf een mediator zoeken of het MfN vragen om een lijst met namen.