De kinderen

“Kinderen vallen op door hun intelligentie en enthousiasme, door hun nieuwsgierigheid, afkeer van schijnheiligheid en hun meedogenloos observatievermogen” – Aldous Huxley 

Wat moeten ouders regelen
Tijdens de bemiddeling staan de kinderen steeds voorop!
De bemiddelaar gaat echter eerst na hoe het contact tussen beide ouders verloopt. De wijze van communiceren is tussen de ouders vaak niet meer optimaal en dat maakt het nemen van beslissingen omtrent de kinderen niet makkelijk, dan wel onmogelijk. Hier ligt een belangrijke taak voor de bemiddelaar: zolang de ouders niet met elkaar kunnen omgaan als ouders kunnen zij straks ook niet samen met de kinderen omgaan.

Met de ouders worden de volgende onderwerpen besproken:

  • gezag
  • ouderschapsplan
  • omgang of co-ouderschap
  • kinderalimentatie