Hoe hoog zijn de kosten?

Bij een echtscheiding heeft u te maken met een aantal vaste kosten. Deze kosten zijn te verdelen in:

  • kosten voor de bemiddelaar
  • kosten van de advocaat of notaris
  • griffierechten
  • uittrekselkosten
  • bemiddelaar

De bemiddelaar begeleidt u gedurende het hele traject tot tot het opstellen van het echtscheidingsconvenant en echtscheidingsverzoekschrift. Deze documenten worden door de advocaat opgesteld. Ook dient de advocaat de processtukken in bij de Rechtbank en zorgt er uiteindelijk voor dat de inschrijving bij de Gemeente plaatsvindt. De kosten van het traject zijn afhankelijk van de situatie maar meestal zijn er 3 tot 5 gesprekken nodig van gemiddeld 1,5 uur.

Het tarief van de bemiddelaar is €130,00 per uur (exclusief BTW); het tarief van de advocaat is €175,00 per uur (exclusief BTW).

Griffierechten
Griffierechten zijn een soort “toelatingskosten” (administratiekosten) bij de Rechtbank. De Rechtbank neemt uw verzoekschrift tot echtscheiding pas in behandeling wanneer deze kosten (€267,00 per betalend echtpaar of €73,00 per persoon bij een toevoeging) zijn voldaan.

Uittrekselkosten
Samen met het echtscheidingsverzoek dient de Rechtbank uittreksels te ontvangen. U moet hierbij denken aan:

  • uittreksels uit de Gemeentelijke Basis Administratie (met vermelding van uw verblijfsduur in Nederland)
  • uittreksel uit het huwelijksregister
  • uittreksel uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen