Ouderschapsplan

Een belangrijk onderdeel van het convenant is het ouderschapsplan. In een ouderschapsplan leggen de ouders alle afspraken vast die zij met betrekking tot de kinderen hebben gemaakt en geven zij tevens aan waarom zij die afspraken maken.

Tijdens het huwelijk of samenleving heeft een kind recht op verzorging en opvoeding door beide ouders. Na de scheiding behouden de ouders in juridisch opzicht gezamenlijk het gezag over hun kind.

Een goed ouderschapsplan maakt duidelijk op welke wijze en in welke mate beide ouders na de scheiding vorm geven aan de zorg en opvoeding van hun kind. Daarnaast worden in het ouderschapsplan afspraken opgenomen over de onderlinge communicatie van de ouders waar het de kinderen betreft, over kinderalimentatie en (toekomstige) studiekosten, over de stijl van opvoeding en huisregels, over vakanties, school en medische kwesties.

Ook kunnen in het ouderschapsplan afspraken worden gemaakt over het contact met grootouders na de scheiding en over de manier waarop een nieuwe partner van een van de ouders in het leven van de kinderen zal worden geïntroduceerd.

Het is belangrijk om in het ouderschapsplan af te spreken dat de door de ouders gemaakte afspraken eens per jaar door de ouders worden geëvalueerd. Het ouderschapsplan is namelijk altijd een momentopname: als de omstandigheden van een van beide ouders veranderen door een nieuwe partner, baan of verhuizing zal ook het ouderschapsplan aangepast moeten worden.

Na de scheiding behouden de ouders in juridisch opzicht gezamenlijk het gezag over hun kind. Binnenkort zal tevens wettelijk worden vastgelegd dat een kind ook na de scheiding recht houdt op verzorging en opvoeding door beide ouders, op gelijkwaardige wijze. In de bedoelde wet wordt tevens vastgelegd dat het opstellen van een ouderschapsplan voorafgaand aan een scheiding verplicht is voor zowel gehuwde als ongehuwde ouders met minderjarige kinderen.