Tips en Adviezen

De tijd voor de scheiding is meestal vol spanning en onrust. Ook de kinderen voelen die spanning meestal haarfijn aan. Zij dienen dan ook voorbereid te worden op de scheiding. De pijn voor de kinderen is niet weg te nemen, maar kan wel voor de kinderen verminderd worden. Ouders dienen dan ook samen de kinderen te informeren over de op handen zijnde scheiding. Pas als de ouders definitief weten dat zij gaan scheiden moeten zij dit aan de kinderen vertellen. Het is aan te raden de melding te laten plaatsvinden nadat de ouders zijn voorbereid bij de bemiddelaar.

Kinderen denken vaak dat zij de oorzaak zijn dat de ouders gaan scheiden. Zij hebben sterk de neiging het huwelijk in stand te willen houden. Duidelijkheid is dus geboden. Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de scheiding.

Tijdens de bemiddeling geeft de bemiddelaar tips en adviezen aan de ouders hoe en wanneer zij deze boodschap kunnen meedelen aan hun kinderen.

De tijd na de scheiding kent ook vele verborgen gevaren die naast al het verdriet en pijn nog neer schade kunnen veroorzaken. Om u te helpen de mogelijke vergissingen te herkennen en om de valkuilen te vermijden geeft de bemiddelaar u informatie en tips om een gezinsleven op te bouwen dat uw kind in staat stelt om ook in een gescheiden huishouding op een gezonde manier te kunnen opgroeien.