Verloop bemiddeling

Verloop bemiddeling
Wanneer het echter wel lukt om tot constructieve oplossingen te komen, plukken de (ex)partners en de kinderen hier de vruchten van. Immers, de ouders laten zien dat zij in staat zijn om heldere afspraken met elkaar te maken en het belang van hun kinderen in het oog te houden. Op die manier bieden zij hun kinderen rust en zekerheid in een onzekere periode.

Tijdens de echtscheidingsbemiddeling ligt de nadruk op hoe je als gescheiden ouders een basis kunt leggen om samen te werken, oplossingen te zoeken en tot goede afspraken te komen.

Belangrijke onderwerpen die met scheiden te maken hebben worden besproken en vormen de basis om daarna met een advocaat een convenant te maken en de juridische zaken af te wikkelen.

Bemiddeling geeft partners de kans het huwelijk of samenleving te beëindigen op een respectvolle en verantwoordelijke wijze.