Mediation bij arbeidsconflicten

Waar gewerkt wordt, wordt gecommuniceerd. Waar gecommuniceerd wordt, is er sprake van een menselijke relatie. De arbeidsrelatie is een heel intensieve relatie. Een probleem in de arbeidsrelatie grijpt vaak diep in. Mediation is bij uitstek een probaat middel bij arbeidsconflicten. Bij mediation komt de relatie tussen de partijen ruim aan bod.

De oplossing van het conflict kan zijn dat de arbeidsrelatie in stand blijft. Ook kan de oplossing zijn dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd. Dit heet een “exit-mediation”. Het is mogelijk dat partijen al bij aanvang besloten hebben dat zij van elkaar af willen en dat zij een juridische procedure een te grote stap vinden. Voordeel van een exit-mediation voor de werknemer is dat het verwerken van het vertrek minder ingrijpend is en dat de acceptatie gemakkelijker is, omdat het vertrek door beide partijen als een oplossing is gekozen.

Voordeel voor de werkgever is onder meer dat alle andere werknemers van het bedrijf zien dat de werkgever op zorgvuldige wijze via mediation een arbeidsconflict wil oplossen. Dit heeft een positieve invloed op die andere werknemers.

Het komt vaak voor dat de werknemer “ziek” wordt van een arbeidsconflict. Hij of zij is niet lichamelijk of geestelijk ziek. Vaak spelen emoties een grote rol: is men boos, verdrietig of gekwetst. Daardoor kan men niet meer goed functioneren. Sinds april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. Op de werkgever en de werknemer rust de plicht om zo spoedig mogelijk de reïntegratie van de “zieke” werknemer ter hand te nemen. Vaak wordt naar mediation doorverwezen onder meer door de bedrijfsarts. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn het aantal mediations arbeidsconflicten sterk toegenomen.