Voordelen en voorwaarden

Voordelen van Mediation
Snelheid, kostenbeheersing, informele procedures, actieve rol van partijen, relaties blijven in stand of men neemt op een nette manier afscheid, gezamenlijke oplossing, vertrouwelijkheid. Een nadeel zou kunnen zijn dat zonder resultaat tijd- en kostenverlies is opgetreden.

Voorwaarden
Mediation is geschikt voor zowel persoonlijke als zakelijke conflicten. Partijen dienen een groter belang te hebben bij het oplossen van het conflict dan bij de instandhouding ervan. Er moet bereidheid zijn om aan een oplossing te werken, om erover te onderhandelen. Ook dienen de partijen zich aan een aantal vooraf gemaakte afspraken te houden. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op omgangsvormen, vertrouwelijkheid, betaling, etc.