Roel van der Meulen

Roel van der Meulen

Roel van der Meulen

Mediation is meer dan alleen het oplossen van een conflict. Als mensen samen zoeken naar de oplossing van hun probleem werken zij ook aan hun relatie, aan hun onderlinge verstandhouding. Het resultaat bereiken zij samen, met hun eigen creativiteit en keuzes. Dat legt een hechte basis voor een blijvende verbetering.

 

 

 

 

 

Als mediator begeleid ik mensen op deze weg naar zo’n nieuwe verstandhouding, naar een nieuw evenwicht. Dat doe ik door mensen (weer) met elkaar in verbinding te brengen op een natuurlijke en ontspannen manier. Zo krijgt de bereikte oplossing van het conflict een blijvend effect, omdat zij steun vindt in het fundament van hun gerevitaliseerde relatie.

Mijn ervaring heb ik opgedaan als jurist en leidinggevende bij de overheid en in de adviesbranche. In die rol ben ik veel in aanraking gekomen met mensen die zich geconfronteerd zagen met onderlinge onenigheid en problemen, die vertroebelen en veel energie doen weglekken. In de loop der jaren heb ik geleerd dat niet zozeer de aard van het probleem, maar veeleer de benadering van mens en probleem de oplossing binnen handbereik brengt.

Ervaring
Na mijn opleiding aan het Amsterdams ADR Instituut heb ik me gevestigd als MfN-registermediator. Van het begin af aan heb ik me beziggehouden met buurtbemiddeling. Zo kon ik mijn steentje bijdragen aan het wegnemen van ruzies die tussen buren kunnen ontstaan over vele alledaagse, maar voor hen belangrijke issues. Daarnaast ben ik me gaan richten op conflicten met de overheid, in het onderwijs, in de zorg en binnen werk en bedrijf. Bijzondere aandacht verdient in mijn praktijk de verdeeldheid die tussen nabestaanden en erfgenamen na het overlijden van een familielid kan ontstaan. Professionaliteit, objectiviteit en de balans tussen verstand en emotie zijn belangrijke kenmerken van mijn aanpak van het conflict en de dialoog tussen mensen. Daarin richt ik mijn blik vooruit, op de in het verschiet liggende oplossing, maar wel zodanig dat het verleden de plek krijgt die het nodig heeft.

U kunt Roel bereiken:

Tel.: 06-2354 5637
Stuur een mail aan Roel