Visie

Ieder mens heeft behoefte aan veiligheid en vertrouwen. Voor ons mediators is dit essentieel: mensen vertrouwen en een gevoel van veiligheid geven. Wij bemiddelen met hart en ziel. Kernwoorden daarbij zijn: luisteren, integriteit, transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.

Voor ieder lerend mens is het belangrijk te weten wie je bent en hoe je overkomt. Een mediation en/of coachingstraject  is een goede manier om daar inzicht in te krijgen. Wij gaan ervan uit dat ieder mens zijn verantwoordelijkheid neemt voor het oplossen van problemen: hoe kun je je eigen kracht zo goed mogelijk inzetten. Een mens is geen eiland. Een ieder heeft relaties met een ander: partner, familie, buren, collega’s, leidinggevenden, zakelijke partners…

Door de relaties de aandacht te geven die zij verdienen kunnen deze in een mediationtraject in stand blijven, zich verdiepen, versterken, veranderen of op een goede manier eindigen.

Wij zijn 2 zelfstandig gevestigde MfN mediators met verschillende achtergronden.
Door onze samenwerking in Mediators aan Zee ondersteunen en versterken we elkaar en zijn elkaars klankbord. Dat ervaren wij als verrijkend en straalt af op ons werk. Op deze manier willen wij bijdragen aan een betere samenleving.